ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ความสำเร็จของนักษาคือสิ่งที่ครูและพ่อแม่มีความสุขและภาคภูมิใจ

ดูละเอียดเพิ่มเติม

งานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ดูละเอียดเพิ่มเติม

สอบมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบัติสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สอบมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบัติสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาทุกคนมีความพยายามมาก
ดูละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ เนื่องด้วยมีคำสั่งจากฝ่ายวิชาการ จึงประกาศให้นักเรียนนักศึกษาให้ทราบรายละเอียดดังนี้ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถ่ายรูปติดใบ รบ. วันที่ 6-10 มีนาคม 2560 วิทยาลัยเปิดสอบปลายภาค** วันที่ 20 มีนาคม 2560 ประกาศผลสอบปลายภาค วันที่…
ดูละเอียดเพิ่มเติม
Professional SEO services

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาในระดับชั้น ปวช. ปวส.

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ฝีมือชนคนสร้างชาติ
หลักสูตรที่เปิดสอน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง

 

รวมแนวข้อสอบ v net  พร้อมเฉลยปีล่าสุดที่นี่

ข่าวประกาศเกี่ยวกับกองทุน กยศ สำหรับรายใหม่และรายเก่า

แบบประเมินครูโดยผู้เรียน และแบบประเมินผู้บริหาร

จุลสารรายเดือนประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

ภาพรวมกิจกรรมประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

ลิ้งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง