ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ เนื่องด้วยมีคำสั่งจากฝ่ายวิชาการ จึงประกาศให้นักเรียนนักศึกษาให้ทราบรายละเอียดดังนี้ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถ่ายรูปติดใบ รบ. วันที่ 6-10 มีนาคม 2560 วิทยาลัยเปิดสอบปลายภาค** วันที่ 20 มีนาคม 2560 ประกาศผลสอบปลายภาค วันที่…
ดูละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอบคุณทั้งครูและศิษย์ ที่ช่วยกันให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บางสะพานสำเร็จลุล่วงตามที่ตั้งใจ นี่แหละ P-TECH ที่มีทั้งความรู้และคุณธรรมจิตอาสา
ดูละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมการจัดนิทรรศการงานแนะแนววิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมจัดนิรรศการผลงานทางวิชาการ โครงงานวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมแนะแนว ณ โรงเรียนวัดหนองเกตุ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่ 29 สิงหาคม 2559
ดูละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานด้านไอที ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานการตลาด และ การบัญชีของนักเรียนนักศึกษา ภาควิชาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาการตลาดและการบัญชี ระดับชั้นปวช.1 และปวช.2
ดูละเอียดเพิ่มเติม
Professional SEO services

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาในระดับชั้น ปวช. ปวส.

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ฝีมือชนคนสร้างชาติ
หลักสูตรที่เปิดสอน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง

 

รวมแนวข้อสอบ v net  พร้อมเฉลยปีล่าสุดที่นี่

ข่าวประกาศเกี่ยวกับกองทุน กยศ สำหรับรายใหม่และรายเก่า

แบบประเมินครูโดยผู้เรียน และแบบประเมินผู้บริหาร

จุลสารรายเดือนประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

ภาพรวมกิจกรรมประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

ลิ้งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง